BEQUES

Beques.com

Beques.boe

Beques (MEC)

Beques i Ajuts (Generalitat)

CERCADORS 

Butlletins i Diaris Oficials;BOE, Diaris Oficials de les comunitats autònomes i d'alguns països  

DOGC. Texts complets del darrer mes del DOGC 

BOE a través Universitat Oviedo

Centre de documentacióBOE, Diaris Oficials, Legislació europea... Servei de la Universitat d'ALACANT

Full de Disposicions i Actes Administratius

DOGC PER TEMES (Índex)

Normativa Educativa La Deleg. del Dept. d'Ensenyament de Lleida ens ofereix un índex legislatiu pel que fa a l'ensenyament 

Diari Oficial Com. Europees  

Pla emergència centre docent

 

Pla actuació alumnat estranger 2003-2006

Proves PAAU (selectivitat)

Departament d'Universitats (Dursi)

https://accesnet.gencat.net/

PORTAL  Dep. d'Educació (edu365.com)

CAT365

PORTAL UNIVERSITARI 

EDUCARED

PLOTEUS: Portal Educació d'EU

XTEC Plana principal del PIE: Programa d'informàtica educativa a Catalunya  

XTEC: Estudis WEB del PIE. Enllaç a arxius comprimits sobre normativa, currículum comú, de modalitat i variable tipificat provisional   

XTEC: Form. Professional Enllaç a arxius comprimits sobre normativa, guia didàctica i currículums publicats de les famílies professionals  

XTEC: Formació Permanent

XTEC: Aprendre a aprendre

XTEC: Llicències d'estudis retribuïdes 

ICESD (ESTUDIS a distància)

Declaració RENDA 2006

Generalitat de Catalunya

Generalitat: Models documents

http://culturaeducacio.gencat.cat/

Departament Educació Hi podeu consultar, entre altres, les Instruccions completes, pública i privada, del curs 99/2000

Generalitat: PREMSA

Organigrama: Educació

Consell Escolar de Catalunya

Generalitat: Benestar i Família

Benestar i Família: Impresos i formularis

Governació

Funció pública: normativa bàsica.

Xarxa de Telecentres de Catalunya

Parlament català

Cartes al Parlament Català

PORTAL EPOCA
(des de qualsevol ordinador)

MEC Enllaç a la plana WEB del Ministeri d'Educació i Cultura 

MEC: Places a l'exterior Darrer concurs públic de mèrits per a la provisió de vacants de funcionrais docents a centres espanyols a l'estranger. 

MEC: Información al Ciudadano

MAP Ministeri d'Administracions Públiques

Consell Escolar de l'Estat.

MUFACE

Creu Roja                         Senderi

Maestroteca            Profes.net/

Educaweb

 

Legislació educativa

Agencia tributaria. Subastas

Residències temps lliure

Planes educatives per especialitats. Biblioteques. Museus.

Escoles Oficials d'Idiomes

EOI Catalunya

Església Catòlica

http://portal.iglesia.net/

Síndic de Greuges Catalunya

El Defensor del Pueblo (Espanya)

PREMSA - DIARIS

Biografías y vidas

Grup Enciclopèdia catalana (GREC)

Diccionari Enciclopèdia catalana

Diccionari Català - Valencià - Balear

Diccionario RAE

DICCIONARIS IDIOMES Enllaç que ens ofereix la traducció d'un mot a més d'una dotzena de llengües. Interessant la informació sobre viatges arreu del món  

 Associacions diverses

VilaWeb: XATs

Servei de meteorologia de Catalunya

http://www.sqlcourse.com/

web.archive.org

contrastant.net

www.worldtimeserver.com

Andorra: Xarxa Educativa Nacional

Réserve Africaine de Sigean

Què és una xarxa Intranet?

oficinadirecta

     

- Instituto de España

- Instituto de Astrofísica de Canarias

- UNESCO

- Consejo Superior de Investigaciones Científicas

- Red Académica y de Investigación Española (RedIRIS)

- Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología

Instituto Nacional de Meteorología

CASA REIAL

La Moncloa

Congrès

Senat

Institut Nacional d'estadística

Dirección Gral. de Tràfic

Centre d'estudis polítics i sociològics

Agència Estatal de l'Administració Tributària

Parlament Europeu 

Parlament Europeo (Espanya)

Europa

Aquí Europa

Consell d'Europa

La teva veu a Europa

- Eurydice (Unió europea)

Agenda 2000

L'Euro

http://www.xe.com/ucc/convert.cgi

http://www.x-rates.com/d/EUR/USD/hist2009.html

 

TV Satélite

LINUX per a principiants

http://www.toutjavascript.com

http://www.softonic.com/

Online conversion

www.tucows.com

 www.softonic.com

 www.download.com

www.move.to

www.pricoinsa.es

CARTOGRAFÍA SIGPAC

Internautes

Antivirus

http://www.spychecker.com/

http://www.apeironsoft.net/

AEIC Associació Ens. Informàt. Catalunya

http://www.nordicos.org/

http://www.speakfreely.org/

http://www.guiawebmaster.com

El meu IP (Internet Protocol address)

Developers

http://whois.domaintools.com/

Test de velocidad ADSL

http://intodns.com/

http://www.infobel.com/spain

http://www.secot.org/

http://www.viajarhoy.com

MANOS LIMPIAS

Registre Propietat

¿Como instalar Apache en Windows 95/98/00/NT con PHP3 y MySQL?

FTP

http://sourceforge.net/projects/filezilla/

http://www.ipswitch.com

http://www.cuteftp.com/

Comunitats Autònomes

Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Ciencia

Consejería Educación Novedades último mes
Gobierno de Aragón
Educación y Ciencia.
Principado de Asturias
Portal de la Viceconsejería de Educación del Principado
Illes Balears
Educación, Cultura y Deportes
D.G. de Personal Docent
Gobierno de Canarias
Consejería de Educación de Canarias
Comunidad de Cantabria
Cultura y Deporte.

Educación y Juventud.
Junta de Castilla-León
Educación y Cultura
Junta de Castilla-La Mancha
Educación y Cultura
Generalidad de Cataluña
Departamento de Enseñanza
Ciudad Autónoma de Ceuta
Educación y Cultura
Junta de Extremadura
Consejería de Educación y Juventud
Junta de Galicia
Consellería da Educación e Ordenación Universitaria
Consejería de Cultura.
Gobierno de La Rioja
http://www.larioja.org/
Educación
Comunidad de Madrid
Educación y cultura
Direc. Recursos Humanos
Ciudad autónoma de Melilla Comunidad de Murcia
Consejería de Educación 
http://www.carm.es/educacion/
Comunidad Foral de Navarra
Dirección General de Educación.

Dirección General de Cultura.
País Basc
Depart. Cultura Govern Basc

Generalidad de Valencia
Area de Educación.

Area de Cultura.
Direcció   General  de Personal.

Departament d'Educació País BASC

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2816/es/

DIRECCIONS PROVINCIALS ENSENYAMENT

Asturias
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Badajoz
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Burgos
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Caceres
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Cantabria
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Guadalajara
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
León
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
La Rioja
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Madrid
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Murcia
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Palencia
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Soria
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Teruel
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Valladolid
Dirección Provincial de Educación y Cultura.
Zamora
Dirección Provincial de Educación y Cultura.

allianz.com

http://www.salvadorescoda.com/tarifas/ControlFrio.pdf

   

xxx

http://www.webhosting.info/news/1/comforthost-launches-reseller-sponsorship-program_0624051298.htm

http://foros.dirson.com/

http://www.webhostingtalk.com

http://www.forosdehosting.com/buscahost.asp

http://www.forosdelweb.com/

http://hosthideout.com/

http://www.usbank.com/

http://www.presidential.com/    

 

CHAT

 

Nick Name: